Váš spoľahlivý partner v ekológií

EKO-VIS

Poradenstvo a legislatívny servis v oblasti ochrany ovzdušia a vôd

Poradenstvo a legislatívny servis v odpadovom hospodárstve

Odvoz a likvidácia odpadov aj nebezpečných

Čistenie lapačov tukov, lapačov kalov a odlučovačov ropných látok (ORL)

Likvidácia starých záťaží a čiernych skládok

Odvoz a likvidácia kalov aj z Čističiek odpadových vôd

Zhodnocovanie odpadov drevo, sklo, polystyrén, haluzovina, plasty (podľa druhov)

Predaj a prenájom odpadových kontajnerov

Ďalšie služby

Nebezpečné odpady | Ochrana ovzdušia a vôd|Poradenstvo a legislatíva v odpadovom hospodárstve|Preprava odpadov|Tekuté odpady


Máte záujem o naše služby?

Radi vám poskytneme viac informácií či cenovú ponuku.